tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a curly haired boy, with thick black hair that's like a bush!
dude, that guy's a rite Ockerby!
viết bởi MasterHowl 02 Tháng chín, 2008

Words related to ockerby

black hair bush curly hair hair