tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Australian Juvenile slang meaning cock used subtly
She loves the ockerous
viết bởi olrytebroillchay 02 Tháng chín, 2009