tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
An olympic pole vaulter from south africa. He's name is used in vain. Much like "Jesus Christ"
Ockert Brits bru!!
viết bởi Gerry Popoj 22 Tháng ba, 2009

Words related to ockert brits

brit britz ockert okert poes