tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when some one dont come at you correct. someone who comes at you with disrespect.
man bruh, dont be comin at me ocki wit all det. (miami)
viết bởi rara da bo$$ 20 Tháng tư, 2008