tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acting crazy or stupid.

Saying something that's lame, dosent make any sense, or is completely rediculous.
Sadie- "taco bell is not good"
Malik- "you're off the Molly"
viết bởi DJ Enterprise 30 Tháng mười hai, 2013