tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
doing sth without following the standards or procedures
don't do the experiment off the book!
viết bởi Bai LI 03 Tháng chín, 2007