To avoid an unwanted situation.
You saved mah cuz today, esse...For that, you OFF THE HOOK an I wont kill u.
viết bởi Joshiro007 19 Tháng hai, 2003
synonym for busy - and not in the sense of "unavailable," but rather "sustaining much activity."
the Urban Dictionary is off the hook for October
viết bởi Anonymous 04 Tháng mười, 2001
getting away with something
You ain't off the hook just because you broke your legs, you stll have to go collect my money
viết bởi Brenda Donaldson 26 Tháng năm, 2009
Something that is all of: Dope, Phat and Fly!
That new Daft Punk track is off the hook!
viết bởi Osiris_The_Definer 27 Tháng mười, 2008
excellent
“That new track is off the hook...”
viết bởi K-Scrawl 07 Tháng mười, 2008
To show something is approved, sound as a pound, better than good. Not to be confused with to be let off with something (old phrase).
A hot bird walks past you in a bar. You say "That bird was off the hook".
viết bởi RockNRollStar 24 Tháng năm, 2006
If one sees an attractive lady or something is really good it is 'off the hook'.
Look at those sexy legs it is OFF THE HOOK.
viết bởi Dominic McDaid 12 Tháng chín, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×