tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
fast black man. rugby league/ union player
the chip, the chase, for offiah
viết bởi Curtis Hall 25 Tháng tám, 2004