tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Another way of saying okay.
Bob: Check your email .
Mary: Ogai!
viết bởi whateveryousaygoes 22 Tháng bảy, 2011