A phrase used when one is stating that he or she is not feeling a situation or worried about something.
1) Person 1: "This party is going to be awesome...but that skank is going to be here."

Person 2: "Oh dip not my chip! Are you serious!?"

2) Person 1: "Oh snap! I think I see a cop over there!"

Person 2: "Oh dip not my chip!, we gotta leave and now!"
viết bởi Scheezy and Peezy 25 Tháng bảy, 2009
5 Words related to oh dip not my chip

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×