Top Definition
The literal spelling of OMG... usually used when OMG just isn't good enough to stress something.
Oh Em Ge! the interweb is teh ghey
viết bởi Badfish 14 Tháng năm, 2003
a word referring to omg. but you would say this like when you wouldnt expect something to happen. you actually can here the short vowels when you say it.

sounds like: oh + m + gee= ohemge!
" ohemge! did you see that deer jump the fence."
"wow i just had an 'ohemge!' moment."
viết bởi natedogg!9254 07 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×