tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a gay word that jackson egan uses
see fag
A. I tripple kickflipped a trash can.
B. Oh snap SON!
A. Yeah you're a fag.
viết bởi jackson egan 22 Tháng tư, 2004

Words related to oh snap son

fag