tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Oh well
John: i just lost 1,000 $
Anthony: oh wehhh
viết bởi oh welll 09 Tháng mười một, 2010