tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
a reaction used to describe the obvious
Lindsay: Wow a car is the best birthday present

Josh: ohellsya
viết bởi Da Sean 27 Tháng mười hai, 2008

Words related to ohellsya

hellsya hellsye hellsyee ohellsye ohellsyee