tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
anything that has an out of control cuteness factor.
this pic of a hipster kitten is absolutely oidorable! OI!
viết bởi WFM Bakerman 08 Tháng sáu, 2012