tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Operation Iraqi Freedom, 7th campaign.
Lcpl Beltbuckle : Which campaign?
Lcpl Schmuckatelli : OIF 7.
viết bởi PBF Schmuckatelli 06 Tháng mười một, 2013