tìm từ bất kỳ, như là guncle:
 
1.
To approve a task before acting upon.
we gonna get some pho. ok game!
viết bởi j decks 13 Tháng tư, 2008
4 0

Words related to ok game

game game na game recognize game ok pssht