tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
an extension on the saying of okey dokey
dude1-im off home
dude2-okey dokey pig in a pokey
dude2-what the fu$k
dude3-dude2 y are u always strange
viết bởi fisher_dodd 13 Tháng mười một, 2007