tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
self explanatory. used in conjunction with UH OH.
it was way okgh!
viết bởi alj 17 Tháng ba, 2003