tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Replaces somebodies name when you greet each other.
*Walks up to a friend* "Hey me ol' China"
viết bởi Luke Kibble 05 Tháng mười hai, 2006

Words related to ol' China

china olchina ol china oldchina old china