tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
an indian name meaning sorroned with wealth.
olayinka can i borrow a dolla?
viết bởi kinm 30 Tháng mười, 2003
9 21