tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Hairy nipples
She's got nice boobs but she's got olbens.
viết bởi Vinny T 21 Tháng năm, 2004

Words related to olbens

forty baller gay men orgy sex