Top Definition
A haggard, perpetually grumpy, good for nothing elderly woman.
Gertrude: "So Frank, did you hear about Walt's little doctor's visit? Seems the rectal examination made him a little bit squeamish. Let me tell you..."
Walt: "For Christ's sake! Shut up, you old bag, and grab me a cold one!"
viết bởi Nick D 19 Tháng tám, 2004
grumpy old bat who doesnt do anything for anyone
Mrs keen, jeez your an old bag!
viết bởi Anonymous 12 Tháng mười một, 2002
There's no bag like an old bag, there's no bag I know...

Every hot young babe eventually in time becomes an old bag.
Most old bags belong to the bitchin' and moanin' (B&M) club.
viết bởi Jimbo Creamer 25 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×