grumpy old bat who doesnt do anything for anyone
Mrs keen, jeez your an old bag!
viết bởi Anonymous 12 Tháng mười một, 2002
Top Definition
A haggard, perpetually grumpy, good for nothing elderly woman.
Gertrude: "So Frank, did you hear about Walt's little doctor's visit? Seems the rectal examination made him a little bit squeamish. Let me tell you..."
Walt: "For Christ's sake! Shut up, you old bag, and grab me a cold one!"
viết bởi Nick D 19 Tháng tám, 2004
There's no bag like an old bag, there's no bag I know...

Every hot young babe eventually in time becomes an old bag.
Most old bags belong to the bitchin' and moanin' (B&M) club.
viết bởi Jimbo Creamer 25 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×