tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
grumpy old lady
That OLD BATALAC yells at me every time I walk by her house.
viết bởi fideuce 02 Tháng tư, 2014