tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
and old person
look at that old bidi
viết bởi michael hulme 19 Tháng mười hai, 2011