tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Cheap ass grain alcohol that smells like a gucci.
That nigga just drank a fifth of old charter.
viết bởi h8ersupreme 19 Tháng năm, 2003