tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
oh my fucking god
omafuga that bitch is gay.
viết bởi pandemic_rn 03 Tháng ba, 2009

Words related to omafuga

fuga oh omfg omg