tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Oh My God You Might Be Dead!
'im feeling kinda sick'
'omgymbd!'
viết bởi Erin Cara 27 Tháng sáu, 2007

Words related to omgymbd!

be dead god might my oh omgymbd you