tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Oh My Imaginary Friend

an atheist version of omg
omif, that's some religious bullshit
viết bởi gagbro 04 Tháng năm, 2007
 
2.
Abbreviation for "open mouth, insert foot."
I sexted my bf, but I accidently sent it to my Mom instead. OMIF.
viết bởi swiftepiphany 25 Tháng sáu, 2011
 
3.
Everyone's favorite newbie
Silly Omif, don't eat THAT!
viết bởi Tom 28 Tháng mười một, 2003