Top Definition
A person or animal (a consumer, in the ecological sense) which oms and noms. An omnomnivore can be an omnivore, a carnivore, or an herbivore, as long as it oms and/or noms.
"Are you hungry?"
"Of course I'm hungry. I'm an omnomnivore."
"What?"
"om nom nom nom nom"
#om #nom #omnivore #carnivore #herbivore #food #eat
viết bởi NineLeggedDog 04 Tháng tám, 2009
7 Words related to omnomnivore
An organism that eats both plants and animals ravenously
Some people are carnivores, I'm a omnomnivore.
#om #nom #omnivore #carnivore #herbivore #food #eat
viết bởi TsukasaTheTwinBlade 04 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×