omo
An awful name for any kind of database.
"I'll just check the omo."

No. Rubbish.
viết bởi PriMedic 20 Tháng mười một, 2007
omo
Omo means weird,strange,emotional and freakish.
"that person's so omo!"
viết bởi steph_sprockett 10 Tháng tám, 2005
omo
Gay. Mainly used on arcade hi-scores instead of "homo".
That guy's a proper omo, he keeps acting gay.
viết bởi 'jak' 03 Tháng năm, 2005
omo
My mom's new nickname because she mispelled it one time writing an email to her kids, Us.
glad to hear from you kids, love omo
viết bởi Travass 05 Tháng một, 2005
OMO
oh my obama!!!!
OMO that person is awesome
viết bởi partyperson 04 Tháng sáu, 2009
omo
pidjin word from naija.

meaning child, baby, infant
" i don go see Fortune and her new pikin.....omo".
viết bởi vybz kartel 02 Tháng năm, 2009
omo
word used to decribe some one so gay they dont even get the H
"dude ur an omo!"
"whats that mean?"
"it means that you are so gay you dont even deserve an H"
viết bởi jack-a-tack 07 Tháng chín, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×