tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
When one of your boys is trippin or bein random
My boy tony is on some freak shit hahah
viết bởi anna doneandgun 18 Tháng mười, 2013