tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Euphemism for fellatio.
She talked on the phone with dick until I gave her my money shot.
viết bởi Warthog 20 Tháng tư, 2005