Top Definition
1. adv. meaning "seriously"
(synonymous with the phrase "on the real")

2. Used as an interjection to express approval and to affirm a previous statement.
"Hey, but on the reazy, I gotta bounce. Peace!"

- "Those kicks are fire!"
- "On the reazy, son!"
#on the real #on the reals #for real #for real real #seriously #serio
viết bởi gogogambitflow 19 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×