Top Definition
The act of playing playstation or xbox. The idea being that the two analog sticks on the controllers are sticks.
Hey you faggot you wanna bang? Alright man, let's get on the sticks.
viết bởi Tim Buckley 05 Tháng chín, 2006
Whenever you are texting
(somebody is texting)
guy1:Yo dude, who are you on the sticks with?
guy2:This biddy dude. She's feelin' my nut.
viết bởi bpballer 07 Tháng hai, 2009
Someone who is claiming sickness benefit for having an ailment that requires the use of a walking stick.
My back has gone totally, I'm off work and claiming sickness benefit, I'm on the stick for the foreseeable future.
viết bởi Jollyer 17 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×