tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Fucking awesome Aussie term for catching the herp
Fuck that... b!tch was on the thatch, so I had to double bag it.

viết bởi .oO CBM Oo. Like a Motha Fucka 28 Tháng mười một, 2007