tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
the final marijuana smoke of the night.
Jay: one more lap?
Ant: yeah, pack a fat one.
viết bởi Louie Lupo 08 Tháng bảy, 2011