tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A task carried out by a single person; solo.
Need help with the car tomorrow?
No thanks, I can fix that one-manded.
viết bởi Alli.M 04 Tháng sáu, 2013