tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A place for V-lad to swing off Scotty's dick.
Vlad just totally got own'd by Scottys cack on onpoc today!
viết bởi Average onpoc member 08 Tháng năm, 2004
 
2.
ONPOC - Ontario Probe Owners Club
Big time Thug Gangstas wit da Ford Probe - Packing heat
Honda Boy : Yo bra, Let's be rac'n this shit yo wit nawz

Honda Boy 2 : No way dawg, that shit be from Onpoc. They dope fast

Honda Boy : My bad dawg, Those be the shit
viết bởi Sleekpowa 08 Tháng năm, 2004