tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Dumb ass.
Damn. She is one ooglie mooglie....
viết bởi culcutta 13 Tháng một, 2011