tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
They-hard MLG team that eats my cockdip
Hahhh gayyy optic peed in my mouth... I love optic scumper jumper and nade in optic gaming.
viết bởi Rub my nipps? 15 Tháng chín, 2013