tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
best friend or really specialiful person
YBG is my optime amica!
viết bởi LBG!! 19 Tháng mười hai, 2006

Words related to optime amica

best friend latin person specialiful