tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A kind of strap used for light bondage play in sex.
"Hold on, my orbifold is coming loose."
viết bởi AlexanderGrothendieck 21 Tháng mười, 2009