Top Definition
Slang for vagina, often used in conjunction with situation. The useage developed so that one could discuss sex without alerting others.
The whore's ordeal was loose.
viết bởi Mel 13 Tháng tư, 2004
Usually barbies use it to say something is cute (YOUR OUT FiT, SHOES,ACESSORIES.
Bashing Barbie : Aye fish yo outfit is ordeal
Ken Barbie : i kno sus Ordeal,Ordeal
viết bởi DATBARBiE 03 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×