Top Definition
1: Adjective
Something that is an archetype and both inspiriring and useful.
This is the original gangsta' outline on how to introduce evidence at trial.
viết bởi Timothy Moore 28 Tháng sáu, 2006
1. Any Italian-American who is a "playa" or "pimp".

2. Any mafiosi.
1. Damn, that guiedo is an original gangsta!

2. Ah crap, I think we just crashed into that guy's car.. Look at that tommy gun! He must be an original gangsta!
viết bởi John E. Danger 22 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×