tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
osl
one sided love
A:hey does that guy erally love you
B:no its a osl
A:oh sorry to hear that

B:its okay
viết bởi princess to0oto0o 02 Tháng chín, 2010
 
2.
OSL
Combination of the acronyms OMG, STFU, and acronym converted phonetically lewl
RandomPersonA: Oh noe, it's Godzilla!
RandomPersonB: OSL
viết bởi PoptartKing 14 Tháng năm, 2004