tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Shorthand for "Oh, thanks."
Person 1 types: I think that those boots look very nice on you.

Person 2 types: Othx. They were a gift!
viết bởi Esordereno 22 Tháng mười một, 2013