tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When two otters do it.
That otter sex was wicked hot!
viết bởi DanneMedly 30 Tháng năm, 2008