tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a person who engages sexual intercourse with an otter
1)oi you otter fucker stop fucking that fucking otter

2) i am an otter fucker
viết bởi greg 04 Tháng một, 2003